Case

Case Intopalo Digital: Raisa Mattila

Raisa Mattila, Intopalo Digital: SaaS auttaa!

Raisa Mattila tekee töitä Intopalo Digitalissa data scientistinä ja viimeistelee DI-työtään TTY:lle. Hän on ollut yrityksessä 1,5 vuotta ja käyttänyt tänä aikana ”perinteisiä” työantajan tukimuotoja työn ja opiskelun yhdistämiseksi: etätyötä, osa-aikatyötä, joustavia työaikoja. Kiivaimpaan DI-työntekoaikaan hän mietti tilannettaan – ja päätti kokeilla jotain ekstraa.

– Arvioin työn ja DI-työrutistuksen kokonaiskuormitusta ja päätin kysyä työantajalta, voinko olla kokonaan poissa töistä. Vähän jännitti ottaa sitä puheeksi, mutta pyyntööni suhtauduttiin todella kannustavasti, sanottiin, että kerro sitten, kun haluat tulla takaisin. Se oli todella hienoa! Aloitin taas, kun oli minulle hyvä hetki palata kokopäivätöihin. Hienoa oli myös käyttää koko ajan Intopalon SaaS- eli Shoulder as a Service -palvelua. Siinä linjacoachin kanssa DI-työn teon aikanakin keskusteltiin muun muassa ajanhallinnasta ja rutiineista. Tukea täällä saa aina, kukin tarpeensa mukaan.

Intopalo Digitalin toimitusjohtaja Juha Latvala nyökkäilee vieressä. Yrityksessä toteutettava tarvepohjainen organisoituminen toimii monilla tasoilla. Se, mitä tarvitaan, mitä täytyy saada aikaiseksi, ohjaa toimintaa.

– Tarvepohjalta opiskelujen loppuunsaattamisen tukimekanismitkin on tehty: miten yksilön tarve päästä eteenpäin voidaan toteuttaa ja miten onnistumista tuetaan oikealla tavalla ja tehdään se helpommaksi.

Tärkeää yrityksen näkökulmasta on, että ihmisillä on halu ja ymmärrys itse luoda ja esittää onnistumisen edellytyksiä ja tuoda sitä halua ja ymmärrystä myös esiin. Nämä ominaisuudet ovat tarpeellisia nopeasti muuttuvassa ja monimuotoisessa työssä.

– Kasvu ja kasvaminen ovat olleet Intopalon keskeiset teemat alusta alkaen. Kasvu ei tarkoita vain talousnumeroita, vaan sitä, kuinka ihmiset, teknologia ja kulttuuri kehittyvät. Tietoturvallista digitalisaatiota kehittävässä yrityksessä kaikki oppiminen ja opiskelu kiinnostavat, ja menestyminen vaatii ihmisiä, jotka pystyvät oppimaan ja haluavat oppia.

Valmistuminen on merkkipaalu, mutta valmistua-sanaa sekä Juha Latvala että keväällä DI:n paperit saava Raisa Mattila vierastavat. – Ei opiskellen tule valmiiksi, mutta koulu luo edellytykset oppia. Olennaista valmistumisessa onkin, että ihminen vie loppuun aloittamansa projektin ja on valmis jatkamaan eteenpäin. Tärkeää on halu jatkuvasti kehittää itseään ja pitää asiantuntijuutensa ajan tasalla, kaksikko sanoo.

Nousevia tähtiä, merkityksellistä työtä

Intopalo Digitalissa on vajaa sata työntekijää, heistä opiskelijoita on viitisen prosenttia. Yritys on osa noin tuhat ihmistä työllistävää Insta Groupia. Opiskelijoita, nousevia tähtiä, rekrytoidaan aktiivisesti.

– Intopalo on hyvä paikka kasvaa ammattilaiseksi ja Insta on tunnettu siitä, että siellä pääsee tekemään merkityksellisiä töitä, Juha kuvaa, ja Raisa allekirjoittaa toimitusjohtajan kuvauksen.

– On mahtavaa aloittaa työuraa kokeneiden ammattilaisten joukossa, päästä oppimaan parhailta, rennossa meiningissä. Työn ja opiskelun yhdistäminen antaa kulmaa opiskeluun – voi valita kurssejaan työn vaatimusten mukaan, ja kurssilla voi ohjaajan opastuksella keskittyä oppimaan aivan tiettyä asiaa. Työpaikalla taas saa valmiuksia siihen, mitä työelämässä todellisuudessa tarvitaan.

Yhteyshenkilö:

Raisa Aromaa
Recruiter
Intopalo Digital Oy
raisa.aromaa[at]intopalo.com